NOTA TINGKATAN 1

 BAB 1 KEDUDUKAN
http://www.box. com/s/8j8j7dbxerghu6lgnllz

PETA BANJARAN DI MALAYSIA
http://www.box. com/s/4fyv7qjyj6flexfla1lr

NOTA BAHAGIAN KEMAHIRAN
http://www.box. com/s/u1qhubqxmjkckojk7574
nota kemahiran geografi 2

Nota
nota  bentuk mukabumi 1

cuaca dan iklim  1

tumbuhan semulajadi dan hidupan liar 1

VIDEO

TEMA :- TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR

TAJUK :  KEPENTINGAN HUTAN DI MALAYSIA (VIDEO)

BIODAVERSITI

VIDEO TAMAN NEGARA 

TAJUK : KEPENTINGAN MENJAGA TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR
KEPENTINGAN MENJAGA ALAM SEKITAR


TAJUK : PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR

SELAMATKAN HUTAN BELUM
 ORANG HUTAN